Oudercommissie

De oudercommissie van Kinderdagverblijf Prikkebeen bestaat uit ouders en behartigt de belangen van u en uw kind. De oudercommissie bewaakt de zorg voor uw kind en denkt mee over het verbeteren van deze zorg. De oudercommissie komt elk kwartaal bij elkaar.

Aandachtsgebieden oudercommissie:

  • Kwaliteit van de kinderopvang.
  • Pedagogisch beleid.
  • Voeding, opvoeding.
  • Risico-inventarisatie, veiligheid, hygiëne en gezondheid.
  • Openingstijden.
  • Klachten en klachtenregeling.
  • Prijs van de kinderopvang.

Thema-avonden en activiteiten

Elk jaar organiseert de oudercommissie een aantal thema-avonden voor ouders. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: voeding, uw kind en beweging, de creatieve ontwikkeling van uw kind. Heeft u zelf een onderwerp waar u meer over wilt weten, geef het aan ons door via ocprikkebeen@gmail.com.

Kinderdagverblijf Prikkebeen zorgt voor een gevarieerd aanbod van activiteiten voor de kinderen. De hulp van de oudercommissie is daarbij onmisbaar. Bijvoorbeeld tijdens de zomerborrel en met Sinterklaas.

Leden van de oudercommissie

Marijn Stok – moeder van  Lucie
Nona Kuipers – moeder van Filip
Marinka Bakker – moeder van Lars

Zelf deelnemen?

Je bent van harte welkom!

Huishoudelijk reglement van de oudercommissie Prikkebeen

Huishoudelijk reglement van de oudercommissie Prikkebeen 2023

Op dit moment zoekt de oudercommissie ouders die:
– willen helpen met het organiseren van activiteiten.
– willen helpen met het organiseren van thema-avonden.

Contact met de oudercommissie

Wil je de oudercommissie helpen en zelf lid worden? Of wil je eerst meer weten over het werk van de oudercommissie? Stuur dan een e-mail naar de oudercommissie.

Klachten en klachtenregeling

U kunt altijd bij ons terecht voor vragen of als u niet tevreden bent over de zorg voor uw kind. Samen gaan we in gesprek over hoe het beter of anders kan.

Heeft u een klacht? Dan kunt u terecht bij de leiding op de groep van uw kind of bij de directie. Kinderdagverblijf Prikkebeen is aangesloten bij de onafhankelijke klachtcommissie SKK, www.klachtkinderopvang.nl

Laatste nieuws

27 juni 2024

Nieuwsbrief juni 2024

In deze nieuwsbrief o.a.: nieuwe voorleeshoekjes, naar de bibliotheek, kleine kuikentjes en groen denken groen doen.

Lees meer